...

Tag: Polonia

TIENRAY, HOLANDIA

W niedzielę 31 stycznia mieszkańcy gminy Horst aan de Maas oraz goście wzięli udział w wydarzeniu, łącząc elementy zbiórki i rodzinnej zabawy podczas 31 Finału WOŚP. Impreza rozpoczęła…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.