...

Tag: Moto

Motorzegening Grubbenvorst 2023

Het motorseizoen is begonnen en dat veel motorrijders hun motorfiets laten zegenen in Grubbenvorst, een plaats in Nederland. Het zegenen van een motor is een traditie die door…

Stichting M.A.-Run

De mensen met een beperking staan altijd centraal binnen de keuzes van alle activiteiten. Het lijken twee uitersten. Mensen met een beperking en de ‘ruige motorwereld’ De organisatie van de…

Motorzegening Grubbenvorst 2022

De zegening is inmiddels uitgegroeid tot het grootste motortreffen van Nederland. Het evenement van Motorclub ‘t Murke uit Grubbenvorst, geldt als opening van het motorseizoen. Photo: Krzysztof Kubicki

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.