...

Tag: Emergency

Fietser gewond bij ongeval!

Horst 10.10.2022 / 11:29 Bij een ongeval op de Americaanseweg in Horst is maandagochtend een fietser gewond geraakt. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Ook meerdere ambulancewagens waren opgeroepen voor…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.