...

Tag: Democracy

Demonstratie Museumplein Krzysztof Kubicki

Het foto beschrijft een protest dat Zondag 24 januari 2021 plaatsvond in Nederland. Amsterdam Museumplein. Het grootste deel van de actievoerders bleef staan en sommigen gooiden FLUID naar…

Black + White Award Photo September

Vrijheidsvuur Deurne 2022 Kubiccki Press News Photo 09.2022EU01 Vrijheidsvuur als symbool voor 75 jaar bevrijding vanuit Deurne naar Melderslo. In het bijzijn van de burgemeesters van elf Peelgemeentes…

Demonstracy Nijmegen

Slide F.R.E.E.D.O.M. Photo: Krzysztof Kubicki

Nederland in Verzet Den Haag

Het Malieveld in Den Haag is zondagmiddag het toneel van een demonstratie tegen de coronamaatregelen. De betoging wordt georganiseerd door Nederland in Verzet. Photo: Krzysztof Kubicki Gallery Facebook

Samen Voor Nederland Rotterdam Photos Krzysztof Kubicki

The demonstration organized by “Samen Voor Nederland” in Rotterdam on Sunday was a peaceful and incident-free event, thanks in part to the striking police force. The atmosphere was…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.