...

Category: Sevenum

Blakterbeekpark Sevenum

Dankzij vrijwilligers is Blakterbeekpark weer speels en sportief. Vele handen maken licht werk, dat bleek afgelopen zaterdag in Sevenum. Een groep vrijwilligers zijn daar samen met de ‘Dames…

Jumping Zaerum Sevenum

Het Master-springen kent een ijzersterk deelnemersveld, met onder meer de lokale favoriet Sanne Thijssen, die zich onlangs tijdens de Europese kampioenschappen in Munchen nog wist te plaatsen met…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.