...

Category: Meterik

Terrein Davy Crocket omgetoverd tot militair opleidingskamp

Een re-enactment groep van ongeveer 45 personen bivakkeerden het afgelopen weekend op de schietbaan bij Davy Crocket in Meterik. De locatie in de Schadijkse bossen was weer voor…

Trailer Tenet 1939 The Soviets are attacking Meterik

The Soviets are attacking Meterik Trailer 1:36 4K Tenet 1939. Reality shooting plan! KUBICCKI Photo: Krzysztof Kubicki

Molen Meterik / Eendracht maakt macht

De molen ‘Eendracht Maakt Macht’, die in 1899 in Meterik werd gebouwd, heeft van 1798 tot 1898 in Zuid Holland bij de Nieuwkoopse Droogmakerij gedraaid als poldermolen. Molen…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.