...

Category: Hegelsom

Koninklijke onderscheiding voor Lei Cox uit Hegelsom

Lei Cox (72) uit Hegelsom heeft woensdagavond een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Cox kreeg het lintje in manege Wieneshof uit handen van burgemeester Ryan Palmen tijdens de najaarsledenvergadering van…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.