...

Category: Griendtsveen

Grote natuurbrand in Griendtsveen, specialistische blusteams!

In De Peel woedt een enorme natuurbrand aan de Zwarte Plakweg. Daarbij zijn er grote rookpluimen te zien in de wijde omgeving. Het zou gaan om een gebied…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.