...

Category: Deurne

Black + White Award Photo September

Vrijheidsvuur Deurne 2022 Kubiccki Press News Photo 09.2022EU01 Vrijheidsvuur als symbool voor 75 jaar bevrijding vanuit Deurne naar Melderslo. In het bijzijn van de burgemeesters van elf Peelgemeentes…

Vrijheidsvuur als symbool voor 75 jaar bevrijding vanuit Deurne naar Melderslo

In het bijzijn van de burgemeesters van elf Peelgemeentes werd maandagavond het jaarlijkse Vrijheidsvuur door verschillende lopersgroepen vanuit Deurne vervoerd naar de deelnemende gemeenten in de regio. De…

error: Content is protected !!
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.