Vrijheidsvuur de Peel 2022 vanuit de kasteelruïne op het Haageind in Deurne

Photo: Krzysztof Kubicki

September is een maand van gedenken in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg, waar we op grote schaal herdenken dat deze regio’s in 1944 werden bevrijd. Dit jaar organiseerde de Stichting Vrijheidsvuur de Peel, in samenwerking met de gemeente Deurne, een bijzonder evenement bij de kasteelruïne op het Haageind in Deurne. Het vuur werd opgehaald in Eindhoven op 18 september en werd gedragen door lopers uit Deurne naar de Sint-Willibrorduskerk in het centrum van Deurne gebracht, waar het tot de avond van 19 september bleef branden.

Photo: Krzysztof Kubicki

Op 19 september werd het Vrijheidsvuur weer opgehaald bij de Sint-Willibrorduskerk, ditmaal door lopers van elf betrokken gemeenten rondom de Peel. Ze brachten het vuur al lopend naar het plein voor de kasteelruïne, begeleid door een stoet van 13 oude militaire voertuigen en diverse gilden uit de Peel. Het oudste Gilden echtpaar, Joep en Jeanne Krijnen, leidde de stoet. Bij de rotonde op het Haageind stond de Firebrigade Pipes & Drums uit Gemert-Bakel klaar om de stoet vooraf te gaan en vormden ze een erehaag bij aankomst voor de fakkeldrager en de lopers.

Photo: Krzysztof Kubicki

Bij de plechtigheid heette burgemeester Greet Buter van de gemeente Deurne alle aanwezigen welkom. Zij ontving de fakkel met het Vrijheidsvuur van Janine van den Eijnde en ontstak hiermee symbolisch het Vrijheidsvuur. Tijdens de Eed van Trouw, afgelegd door de gilden, werd het Wilhelmus gezongen door Noëlle van Bussel, en werd de Nederlandse vlag gehesen. Vervolgens ontstaken alle burgemeesters een fakkel, die ze doorgaven aan de lopers van hun gemeente.

Dankzij de bijdragen van gildebroeders, schutterijen, lopers, veteranen, de Pipes & Drums, zangeres Noëlle van Bussel en diverse sprekers werd het een kleurrijk en indrukwekkend geheel. Het publiek genoot van het bijzondere festijn, dat om 20.15 uur eindigde toen de lopers vertrokken om het vuur al lopend naar hun respectievelijke gemeenten te brengen. Zo werd het Vrijheidsvuur de Peel 2022 een herdenking die de gemeenschappen rondom de Peel verenigde in een gezamenlijke viering van vrijheid en solidariteit.

Krzysztof Kubicki