Na het grote suc­ces van vorig jaar keert stads­fes­ti­val Aan de Waterkant deze zomer terug op een unieke locatie in hart­je Ven­lo. Een hele reeks zomer­con­certen- en voorstellin­gen bij onder­gaande zon. Waar muziek, the­ater, club­nights, food, drinks en good times samenkomen. Aan de Waterkant vin­dt plaats op een his­torische plek aan de Maas op een steen­worp afs­tand van De Maaspoort en Grenswerk. Pop­podi­um Grenswerk en The­ater de Maaspoort hebben hun zin­nen hebben gezet op een fes­ti­val­zomer.

Photo: Krzysztof Kubicki

Photo: Krzysztof Kubicki

Grenswerk